fbpx

Supervision - Sjælland

Til plejefamilier og personalegrupper der arbejder med mennesker.
Akut krisehjælp, Psykoterapi, supervision, stress, angst, depression, traumer, kriser, Varde, Esbjerg, yoga, Blaabjerghus
Akut krisehjælp, Psykoterapi, supervision, stress, angst, depression, traumer, kriser, Varde, Esbjerg, yoga, Blaabjerghus

Undgå stress – bliv mere robust gennem supervision

Når du arbejder med mennesker, møder du ofte svært forstyrrede borgere med mange belastninger – for eksempel stress, angst, psykiske sygdomme, traumer, selvskadende adfærd, voldsom aggressivitet, impulsivitet eller misbrug.

Belastningen fra mennesker under pres er ofte større, end mange umiddelbart går og tror. Det medfører ofte problemer og “smitter af” på dig, som er pædagog, socialrådgiver, lærer, sygeplejerske, sosuassistent, behandler, psykoterapeut, psykolog eller læge.

 

Bliv styrket fagligt

Blaabjerghus tager i supervision udgangspunkt i evnen til at rumme og bevare overblikket i relation til de mennesker, du arbejder med.

Det vil sige, at du kommer til at arbejde med din personlige andel i relationen til borgeren.

Du vil udvikle både din faglige og personlige kapacitet. Dit overblik og handlemuligheder bliver derved styrket,

Der vil også være korte oplæg om, hvordan hjerne, følelser, angst og nervesystem spiller sammen, og hvordan vi påvirkes i samspillet med andre mennesker.

 

Udtalelser

Bent Kidmose

Leder, Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenteret har brugt Ritas kompetencer som supervisor i forskellige konstallationer gennem syv år. Personalet har altid været glad for den supervision, de har modtaget. Rita er, og har i alle sammenhænge været, en seriøs og kompetent samarbejdspartner, der har ageret med høj professionalitet.

Også som ledelse har vi haft stor fornøjelse af den faglige sparring Rita har givet. Hun er en væsentlig årsag til den store udvikling personalet gennem årene har været igennem – både på det personlige og faglige plan. Min bedste anbefaling! – 11. september, 2017

Iver Hecht

Forstander, cand. psych, på Familiecentret Vibygård

Rita er en meget kompetent supervisor, leder og psykoterapeut. Dette skyldes dels hendes meget store faglige indsigt i mennesker og menneskelige relationer, men ikke mindst hendes engagement, empati og oprigtige lyst og evne til at lytte. Hos Rita er man i gode hænder og favnes af hendes interesse og varme omsorg. – 13. september, 2017

Ilse Juul Klausen

Psykoterapeut

Jeg har modtaget supervision fra Rita, og det var udbytterigt hvergang. Rita er empatisk, og klartseende. Jeg har fået værktøjermed, som jeg stadig bruger i mit arbejde som psykoterapeut.

Lene Kahlen

Psykoterapeut og Arbejdsmiljørådgiver

Jeg var ansat på Familiecenter Dyreby 2007-2011, hvor Rita Knudsen var forstander. Jeg kender hende som en kompetent leder og psykoterapeut, med et højt fagligt niveau. Hun er et engageret og indlevende menneske, og er som sådan faciliterende i forhold til såvel faglig som personlig udvikling for sit personale. – 5. december, 2013

Husk din supervision!

Supervision til jer der arbejder med mennesker

Bevar empatien og overblikket, når du arbejder med sårbare mennesker, og bliv styrket fagligt og personligt.

Hold din personlige grænse

Det kan indimellem være svært at holde sin personlige grænse og bevare overblikket samtidig, når du arbejder med mennesker. Supervision er derfor også en metode til at hjælpe dig med at holde dig adskilt og undgå stress til gavn både for de mennesker du arbejder med og for dig selv.

Bevar overblikket

Du får hjælp til at få og bevare overblikket, og du får viden om, hvordan du intervenerer, når du møder pågældende næste gang.

Akut krisehjælp, Psykoterapi, supervision, stress, angst, depression, traumer, kriser, Varde, Esbjerg, yoga, Blaabjerghus

Nuværende og tidligere opgaver inden for supervision

Supervisor Det Gode Liv-afhængighedsbehandling

Supervisor for Undervisere SOSU skolen Esbjerg

Supervisor Pomonahuset-spiseforstyrede

Supervisor Ringkøbing-Skjern misbrugscenter

Supervisor Herning Miscenter

Supervisor Fredericia Misbrugscenter

Supervisor Middelfart Rusmiddelcenter

Supervisor Socialpsykiatrien Nordfyns Kommune

Supervisor Billund, Fredericia og Middelfart familiebehandlingsprojekt

Supervisor Fredericia bostøtter/psykiatri

Supervisor LINKON Odense Familiebehandling

Supervisor Haderslev Misbrugscenter

Supervisor Grindsted Misbrugscenter

Supervision og undervisning af personale på Socialpsykiatrisk Center RKSK Kommune

Supervision af plejefamilier individuel og i gruppe, RKSK- Kommune

Supervisor Ungdomspensionen, Torvegade, Esbjerg

Supervisor Topsand, Esbjerg Kommune

Supervisor Haderslev selvhjælp

Supervisor og censor på UPS (Uddannelsescenter for psykoterapi og selvudvikling)

Supervisor Døgninstitutionen Askekrattet, Esbjerg

Supervisor Refugiet, Esbjerg

Supervisor Børn- og Ungeafdeling Middelfart Kommune

Supervision og foredrag i holdingterapiforeningen

Supervisor Familiebehandlingsinstitutionen Klintinghus

Supervisor Misbrugsbehandlingsinstitutionen Hjulsøgård, Henne

Supervisor Afgiftningsinstitutionen Bremsen, Oksbøl

Supervisor Søvigcenteret, Oksbøl

Supervisor Familiecenter Dyreby, Henne

Supervision Socialpsykiatrisk Værested Patriciahuset, Esbjerg

Supervision og konsulentbistand til socialrådgivere fra børn og ungeområdet, Ribe Amt

Supervision på akut døgninstitution for børn Stormgade 6, Esbjerg

Supervision af personale fra 4 døgninstitutioner (MiniBo) i Ribe Amt