fbpx

Få god trivsel i din virksomhed - ledersupervision

Alle har ret – og ingen har fuldstændig ret
Akut krisehjælp, Psykoterapi, supervision, stress, angst, depression, traumer, kriser, Varde, Esbjerg, yoga, Blaabjerghus

Trivsel og arbejdsmiljø

Trivsel og arbejdsglæde er en vigtig del af en sund arbejdsplads. Det psykiske arbejdsmiljø påvirkes af mange forskellige faktorer og skal udvikles af medarbejdere og ledelse i fællesskab.

Vi arbejder med lederen og personalegruppen og med enkelte personer i gruppen, hvis de har særlige behov.

Målet er, at alle kan være i en åben og ærlig dialog med hinanden på en måde, hvor det er i orden at være forskellige og have forskellige opfattelser. Vi arbejder ud fra devisen: Alle har ret – og ingen har fuldstændig ret.

Alle har et ansvar for at få en god arbejdskultur og en tryg base at være i.

Vi arbejder bl.a. med ledercoaching, konflikter, mobning, sygdom, ulykker, akut krisehjælp og alle andre områder indenfor psykisk arbejdsmiljø.

Udtalelser:

Bent Kidmose

Leder, Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenteret har brugt Ritas kompetencer som supervisor i forskellige konstallationer gennem syv år. Personalet har altid været glad for den supervision, de har modtaget. Rita er, og har i alle sammenhænge været, en seriøs og kompetent samarbejdspartner, der har ageret med høj professionalitet. Også som ledelse har vi haft stor fornøjelse af den faglige sparring Rita har givet. Hun er en væsentlig årsag til den store udvikling personalet gennem årene har været igennem – både på det personlige og faglige plan. Min bedste anbefaling! – 11. september, 2017

Iver Hecht

Forstander, cand. psych, på Familiecentret Vibygård

Rita er en meget kompetent supervisor, leder og psykoterapeut. Dette skyldes dels hendes meget store faglige indsigt i mennesker og menneskelige relationer, men ikke mindst hendes engagement, empati og oprigtige lyst og evne til at lytte. Hos Rita er man i gode hænder og favnes af hendes interesse og varme omsorg. – 13. september, 2017

Lene Kahlen

Psykoterapeut og Arbejdsmiljørådgiver

Jeg var ansat på Familiecenter Dyreby 2007-2011, hvor Rita Knudsen var forstander. Jeg kender hende som en kompetent leder og psykoterapeut, med et højt fagligt niveau. Hun er et engageret og indlevende menneske, og er som sådan faciliterende i forhold til såvel faglig som personlig udvikling for sit personale. – 5. december, 2013

Personalet er den vigtigste resurse

Trivsel og arbejdsglæde

Det er afgørende, at medarbejderen holder af sit job for at kunne yde optimalt og effektivt på arbejdspladsen.

Medindflydelse

Medarbejderen har behov for at have medindflydelse på sit faglige arbejde.

Må jeg være her, som jeg er?

Alle har brug for at føle, at de må være sig selv – også på arbejdspladsen. Svaret kommer både fra lederen, men også fra kollegaer. Samtidig er det vigtigt, at medarbejderen udvikler sig til at kunne udtrykke sig på en fri og hensigtsmæssig måde.

Akut krisehjælp, Psykoterapi, supervision, stress, angst, depression, traumer, kriser, Varde, Esbjerg, yoga, Blaabjerghus