Supervision

Til dig eller dit team der arbejder med mennesker.

Akut krisehjælp, Psykoterapi, supervision, stress, angst, depression, traumer, kriser, Varde, Esbjerg, yoga, Blaabjerghus

Undgå stress – Bliv robust gennem supervision

Når du arbejder med mennesker, møder du ofte svært forstyrrede borgere med mange belastninger – fx stress, angst, psykiske sygdomme, traumer, selvskadende adfærd, voldsom aggressivitet, impulsivitet eller misbrug.

Belastningen fra mennesker under pres er ofte større end mange umiddelbart går og tror. Det medfører ofte problemer og “smitter af” på dig, som er pædagog, socialrådgiver, lærer, sygeplejerske, sosuassistent, behandler, psykoterapeut, psykolog eller læge.

 

Bliv styrket fagligt

Blaabjerghus tager udgangspunkt i evnen til at rumme og bevare overblikket i relation til de mennesker, du arbejder med.

Det vil sige, at du kommer til at arbejde med din personlige andel i relationen til borgeren.

Du vil udvikle både din faglige og personlige kapacitet. Overblik og handlemuligheder bliver derved styrket,

Der vil også være korte oplæg om, hvordan hjerne, følelser, angst og nervesystem spiller sammen, og hvordan vi påvirkes i samspillet med andre mennesker.

 

Se udtalelser her

Husk din supervision

Supervision til jer der arbejder med mennesker

Bevar empatien og overblikket når du arbejder med sårbare mennesker og bliv styrket fagligt og personligt.

Hold din personlige grænse

Det kan være svært, at holde sin personlige grænse og bevare overblikket, når man arbejder med mennesker. Det er vigtigt at kunne rumme og bære den andens uro, følelser og reaktioner, uden fx at forsøge at “redde” dem eller påtage sig skylden.

Bevar overblikket

Du får hjælp til at få overblik og viden om, hvordan du intervenerer, når du møder pågældende næste gang,

Nuværende og tidligere supervisionsopgaver

Supervisor Det Gode Liv-afhængighedsbehandling

Supervisor for Undervisere SOSU skolen Esbjerg

Supervisor Pomonahuset-spiseforstyrede

Supervisor Ringkøbing-Skjern misbrugscenter

Supervisor Herning Miscenter

Supervisor Fredericia Misbrugscenter

Supervisor Middelfart Rusmiddelcenter

Supervisor Socialpsykiatrien Nordfyns Kommune

Supervisor Billund, Fredericia og Middelfart familiebehandlingsprojekt

Supervisor Fredericia bostøtter/psykiatri

Supervisor LINKON Odense Familiebehandling

Supervisor Haderslev Misbrugscenter

Supervisor Grindsted Misbrugscenter

Supervision og undervisning af personale på Socialpsykiatrisk Center RKSK Kommune

Supervision af plejefamilier individuel og i gruppe, RKSK- Kommune

Supervisor Ungdomspensionen, Torvegade, Esbjerg

Supervisor Topsand, Esbjerg Kommune

Supervisor Haderslev selvhjælp

Supervisor og censor på UPS (Uddannelsescenter for psykoterapi og selvudvikling)

Supervisor Døgninstitutionen Askekrattet, Esbjerg

Supervisor Refugiet, Esbjerg

Supervisor Børn- og Ungeafdeling Middelfart Kommune

Supervision og foredrag i holdingterapiforeningen

Supervisor Familiebehandlingsinstitutionen Klintinghus

Supervisor Misbrugsbehandlingsinstitutionen Hjulsøgård, Henne

Supervisor Afgiftningsinstitutionen Bremsen, Oksbøl

Supervisor Søvigcenteret, Oksbøl

Supervisor Familiecenter Dyreby, Henne

Supervision Socialpsykiatrisk Værested Patriciahuset, Esbjerg

Supervision og konsulentbistand til socialrådgivere fra børn og ungeområdet, Ribe Amt

Supervision på akut døgninstitution for børn Stormgade 6, Esbjerg

Supervision af personale fra 4 døgninstitutioner (MiniBo) i Ribe Amt