Supervision

Til dig eller dit team der arbejder med mennesker.

Akut krisehjælp, Psykoterapi, supervision, stress, angst, depression, traumer, kriser, Varde, Esbjerg, yoga, Blaabjerghus
Akut krisehjælp, Psykoterapi, supervision, stress, angst, depression, traumer, kriser, Varde, Esbjerg, yoga, Blaabjerghus

Hvorfor supervision?

Når du arbejder med mennesker, møder du ofte svært forstyrrede borgere med mange belastninger – fx stress, angst, psykiske sygdomme, traumer, selvskadende adfærd, voldsom aggressivitet, impulsivitet eller misbrug.

Belastningen fra mennesker under pres er ofte større end mange umiddelbart går og tror. Det medfører ofte problemer og “smitter af” på dig, som er pædagog, socialrådgiver, lærer, sygeplejerske, sosuassistent, behandler, psykoterapeut, psykolog eller læge.

 

Bliv styrket fagligt

Blaabjerghus tager udgangspunkt i evnen til at rumme og bevare overblikket i relation til de mennesker, du arbejder med.

Det vil sige, at du kommer til at arbejde med din personlige andel i relationen til borgeren.

Du vil udvikle både din faglige og personlige kapacitet. Overblik og handlemuligheder bliver derved styrket,

Der vil også være korte oplæg om, hvordan hjerne, følelser, angst og nervesystem spiller sammen, og hvordan vi påvirkes i samspillet med andre mennesker.

 

Se udtalelser her

Husk din supervision

Supervision til jer der arbejder med mennesker

Bevar empatien og overblikket når du arbejder med sårbare mennesker og bliv styrket fagligt og personligt.

Hold din personlige grænse

Det kan være svært, at holde sin personlige grænse og bevare overblikket, når man arbejder med mennesker. Det er vigtigt at kunne rumme og bære den andens uro, følelser og reaktioner, uden fx at forsøge at “redde” dem eller påtage sig skylden.

Bevar overblikket

Du får hjælp til at få overblik og viden om, hvordan du intervenerer, når du møder pågældende næste gang,

Nuværende og tidligere supervisions- og undervisningsopgaver

Ringkøbing-Skjern misbrugscenter

Herning Miscenter

Fredericia Misbrugscenter

Middelfart Rusmiddelcenter

Socialpsykiatrien Nordfyns Kommune

Billund, Fredericia og Middelfart familiebehandlingsprojekt

Fredericia bostøtter/psykiatri

LINKON Odense Familiebehandling

Haderslev Misbrugscenter

Grindsted Misbrugscenter

Supervision og undervisning af personale på Socialpsykiatrisk Center RKSK Kommune

24 dags kursusforløb for kommunale plejefamilier RKSK Kommune

2 dags kurser for alle plejefamilier RKSK Kommune

Supervision af plejefamilier individuel og i gruppe, RKSK- Kommune

Ungdomspensionen, Torvegade, Esbjerg

Topsand, Esbjerg Kommune

Haderslev selvhjælp

Diplomuddannelsen for misbrugsbehandlere CU-syd, vejleder

Supervisor og censor på UPS (Uddannelsescenter for psykoterapi og selvudvikling)

AMU CU-syd, underviser

Døgninstitutionen Askekrattet, Esbjerg

Refugiet, Esbjerg

Børn- og Ungeafdeling Middelfart Kommune

Supervision og foredrag i holdingterapiforeningen

Familiebehandlingsinstitutionen Klintinghus

Misbrugsbehandlingsinstitutionen Hjulsøgård, Henne

Afgiftningsinstitutionen Bremsen, Oksbøl

Søvigcenteret, Oksbøl

Familiecenter Dyreby, Henne

Socialpsykiatrisk Værested Patriciahuset, Esbjerg

Plejefamiliekurser og supervision, Ribe Amt

Supervision og konsulentbistand til socialrådgivere fra børn og ungeområdet, Ribe

Amt

Akut døgninstitution for børn Stormgade 6, Esbjerg

Supervision af personale fra 4 døgninstitutioner (MiniBo) i Ribe Amt