Grundkursus i personlig og faglig udvikling

For dig der ønsker øget overblik og styring i dit liv og arbejde

Personlig og faglig udvikling er vigtig

Rita Knudsen

Leder, psykologisk rådgiver, psykoterapeut MPF, socialrådgiver.

20 års ledererfaring indenfor offentlige og private virksomheder. Arbejder som selvstændig supervisor, organisationskonsulent og psykoterapeut. Censor og supervisor for uddannelsesinstituttet UPS.

Kursus i personlig og faglig udvikling

Når du arbejder og er sammen med andre mennesker, kan du blive ramt på en måde, der påvirker dig følelsesmæssigt. Så er der brug for kærlige relationer og gode værktøjer til at få genetableret den sunde og udviklende kontakt.

Kurset giver dig både faglig og personlig udvikling gennem teori og praksis. Du får metoder til øget overblik og styring i dit liv, bedre selvværd, frihed til at sige til og fra samt styrket faglighed, så både du, og de mennesker du arbejder med, kan udvikle sig.

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at arbejde med faglig og personlig udvikling – hvad enten det er ud fra en faglig og/eller personlig interesse.

Kursets formål

 • At give kursisten viden og indenfor en psykodynamisk, korttids-terapeutisk forståelse, som er Sundhedsstyrelsens nyeste anerkendte metode i forståelsen af traumer, stress, angst og depression.
 • At benytte en empatisk kontaktform, der er udviklende både for sig selv og andre.
 • At få viden og værktøjer til at skabe positiv udvikling – også i modgang.
 • At få et indblik i de ubevidste psykologiske mekanismer, der driver mennesker – især når mennesket er i en udsat situation. Mekanismer, som vi kognitivt kan forstå, men som ubevidst kan projekteres over på den anden. Hvis projektionerne er ubærlige for os, kan det belaste os.
 • At få metoder, der tjener til at bevare overblikket og holde sig følelsesmæssigt adskilt i forhold til de mennesker, vi har med at gøre.
 • At tage udgangspunkt i sin egen evne til kontakt.
 • At arbejde personligt med egne blinde pletter. Det kan være smertefuldt, men er afgørende for udvikling, frihed og tillid i kontakt med andre.

Kursets indhold

 • Tilknytningsteorier
 • Følelsernes genetiske opbygning
 • Behov
 • Krop-Bevægelse-Kost
 • Følelser, angst og forsvar
 • Jeg-støttende udvikling
 • Psykodialyse-projektioner
 • Davanloo’s metapsykologi
 • Mindfulness / meditation
 • Mål og kontraktering
 • Aktiv lytning
 • Gruppe-processer

Kursets indhold veksler mellem teori og praksis (undervisning, gruppeøvelser og personligt arbejde).

Praktisk Information

3 x 4 dages kursusforløb

Datoer:

Modul 1: henvend dig hvis du er interesseret.

Modul 2:

Modul 3:

Tid: alle dage er fra mandag kl 19.00 –  torsdag kl. 13.00

Sted:

L

Pris:

Alle moduler:

Kost & logi (eneværelse):

Antal deltagere:

Max. 16 personer

Tilmelding :

Rita Knudsen Mail: kontakt@blaabjerghus.dk Telefon: 20482064

Det fulde beløb på ;indsættes på konto 9670 4482386008 i Danske Bank